Uzemný plán obce

Ponuka: Obsah ... Na stiahnutie ...

Dokumenty k územnému plánu obce:
Textová časť - DIEL „A“, - Textová časť Čas stiahnutia: 31.6 sek.
1012 kB
Textová časť - DIEL „B“ - Záväzná časť a prílohy Čas stiahnutia: 9.3 sek.
299 kB
Grafická časť - 1 – Širšie vzťahy, M 1 : 50 000 Čas stiahnutia: 91.2 sek.
2918 kB
Grafická časť - 2 A – Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, M 1 : 10 000 Čas stiahnutia: 16.7 sek.
534 kB
Grafická časť - 2 B – Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, M 1 : 5 000 Čas stiahnutia: 12.3 sek.
393 kB
Grafická časť - 3 – Verejné dopravné vybavenie, M 1 : 5 000 Čas stiahnutia: 10.9 sek.
350 kB
Grafická časť - 4 – Verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo, M 1 : 5 000 Čas stiahnutia: 10.3 sek.
329 kB
Grafická časť - 5 – Verejné technické vybavenie - energetika a telekomunikácie, M 1 : 5 000 Čas stiahnutia: 12 sek.
385 kB
Grafická časť - 6 – Perspektívne použitie PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely, M 1 : 10 000 Čas stiahnutia: 15.2 sek.
486 kB
Grafická časť - 7 – Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES, M 1 : 10 000 Čas stiahnutia: 228.1 sek.
7298 kB
Grafická časť - 8 – Schéma verejnoprospešných stavieb a záväzných častí riešenia, M 1 : 5 000 Čas stiahnutia: 10.2 sek.
326 kB
Tabuľka č. 1 - Funkčná a priestorová regulácia - Bývanie ( návrh ) Čas stiahnutia: 1.3 sek.
43 kB
Tabuľka č. 2 - Funkčná a priestorová regulácia - Bývanie ( výhľad ) Čas stiahnutia: 1.3 sek.
41 kB
Tabuľka č. 3 - Funkčná a priestorová regulácia - Vybavenosť a rekreácia ( návrh ) Čas stiahnutia: 1.4 sek.
46 kB
Tabuľka č. 4 - Funkčná a priestorová regulácia - Vybavenosť a rekreácia ( výhľad ) Čas stiahnutia: 1.4 sek.
44 kB
Tabuľka č. 5 - Funkčná a priestorová regulácia - Priemysel a výroba ( výhľad ) Čas stiahnutia: 1.3 sek.
43 kB
* uvedené časy stiahnutia sú vypočítamé pre prenosovú rýchlosť 256kbps